Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Ngày Mới - Khương Trung
Rất tệ
Tệ
Bình thường
Tốt
Tuyệt vời
Nhận xét
Khuyên học
Có nên học trung tâm này không?