Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Gia Bảo - Hoa Bằng

Trường mầm non Gia Bảo - Hoa Bằng

Số 73, Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hội cha mẹ Review các trường Mầm Non tại Hà Nội
0
0 đánh giá
13 đăng ký học
 Đánh giá
Tư Thục
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
0 đ - 0 đ
Chi tiết

0986885866

Giới thiệu

Mầm non Gia Bảo 

Nhiệm vụ

Nuôi đúng - Dạy đúng - Phát triển kỹ năng phù hợp

Nguồn: https://www.facebook.com/mamnongiabaohn/

Học phí của Trường mầm non Gia Bảo - Hoa Bằng là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0VND - 0VND
Địa chỉ của Trường mầm non Gia Bảo - Hoa Bằng ở đâu?
✔ Địa chỉ: Số 73, Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ của Trường mầm non Gia Bảo - Hoa Bằng?
✔ Email: [email protected]
✔ Số điện thoại: 0986885866
Trường mầm non Gia Bảo - Hoa Bằng nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi