Vị trí
Quản lý
Hiệu trưởng
Giáo viên
Giáo viên tiếng anh
Kế toán
Hành chính tổng hợp
Tỉnh
Quận, Huyện
Thời gian tuyển dụng: 24-11-2019 - 31-12-2019
Mức lương: 7,000,000 - 7,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 25-11-2019 - 31-12-2019
Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 29-11-2019 - 31-12-2019
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 01-11-2019 - 31-12-2019
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ

Chia sẻ danh sách này cho bạn bè