Vị trí
Quản lý
Hiệu trưởng
Giáo viên
Giáo viên tiếng anh
Kế toán
Hành chính tổng hợp
Tỉnh
Quận, Huyện
Thời gian tuyển dụng: 01-02-2020 - 31-03-2020
Mức lương: 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 01-02-2020 - 31-03-2020
Mức lương: 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 01-02-2020 - 31-03-2020
Mức lương: 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 01-02-2020 - 29-02-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 30-01-2020 - 30-03-2020
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 30-01-2020 - 30-03-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 30-01-2020 - 30-03-2020
Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 01-01-2020 - 31-03-2020
Mức lương: Thoả thuận - Thoả thuận VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 01-12-2019 - 01-01-2021
Mức lương: 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ
Thời gian tuyển dụng: 13-12-2019 - 15-02-2020
Mức lương: 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ

Chia sẻ danh sách này cho bạn bè