Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng

Danh sách ưu đãi

Tìm thấy 4 ưu đãi
tất cả mầm non tiểu học
Thời gian ưu đãi diễn ra
Trường mầm non song ngữ PEA Số 66, đường 25/10, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hết hạn Chỉ trên Kiddihub Ưu đãi 50% học phí trong quý 2
Ưu đãi 50% học phí trong quý 2
Từ 01-03-2020 đến 30-06-2020
Trường mầm non song ngữ PEA Số 66, đường 25/10, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hết hạn Chỉ trên Kiddihub Ưu đãi Tặng 50% Học Phí khi con đăng kí học tháng 4,5,6/2020
Ưu đãi Tặng 50% Học Phí khi con đăng kí học tháng 4,5,6/2020
Từ 22-04-2020 đến 30-06-2020
Trường mầm non song ngữ PEA Số 66, đường 25/10, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hết hạn Chỉ trên Kiddihub Chương trình chào Xuân năm 2020 Ưu đãi giảm 50% học phí
Chương trình chào Xuân năm 2020 Ưu đãi giảm 50% học phí
Từ 01-01-2020 đến 31-01-2020
Trường mầm non song ngữ PEA Số 66, đường 25/10, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hết hạn Chỉ trên Kiddihub Ưu đãi 50% học phí trong tháng 12
Ưu đãi 50% học phí trong tháng 12
Từ 01-12-2019 đến 30-12-2019