Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng

Danh sách ưu đãi

Tìm thấy 4 ưu đãi
tất cả mầm non tiểu học
Thời gian ưu đãi diễn ra
Trường mầm non chất lượng cao Sky-Line Central (cơ sở 2) - Nguyễn Du 48 Nguyễn Du, Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hết hạn Ưu đãi 5% học phí và 10% phí đưa đón cho con thứ 2
Ưu đãi 5% học phí và 10% phí đưa đón cho con thứ 2
Từ 01-01-2019 đến 01-01-2020
Trường mầm non Chất Lượng Cao Sky-Line Riverside (cơ sở 1) - Trần Đăng Ninh Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hết hạn Ưu đãi 5% học phí và 10% phí đưa đón cho con thứ 2
Ưu đãi 5% học phí và 10% phí đưa đón cho con thứ 2
Từ 01-01-2019 đến 01-01-2020
Trường mầm non Chất Lượng Cao Sky-Line Riverside (cơ sở 1) - Trần Đăng Ninh Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hết hạn Miễn giảm 50% học phí Tuần lễ Công dân nhỏ
Miễn giảm 50% học phí Tuần lễ Công dân nhỏ
Từ 20-01-2019 đến 31-03-2019
Trường mầm non chất lượng cao Sky-Line Central (cơ sở 2) - Nguyễn Du 48 Nguyễn Du, Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hết hạn Miễn giảm 50% học phí Tuần lễ Công dân nhỏ
Miễn giảm 50% học phí Tuần lễ Công dân nhỏ
Từ 20-01-2019 đến 31-03-2019