Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
Trang chủ      Hải Phòng      khu vực Đường Miếu Hai Xã
Tìm thấy 19 trường / 2 ưu đãi tại địa chỉ này, xem ưu đãi  tại đây
Áp dụng
Loại trường
Mức học phí
Dịch vụ
Cơ sở vật chất
Áp dụng

Liên kết

tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
50 Quán Nam, Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Bể Bơi Camera Phòng Gym Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà

1,950,000 - 2,295,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
77 Thiên Lôi, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Camera Đón muộn Sân chơi trong nhà

1,560,000 - 1,560,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
27/84 Phạm Tử Nghi, Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Đón muộn Sân chơi trong nhà Trông thứ 7

600,000 - 1,000,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
144 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Đón muộn Sân chơi trong nhà

0 - 0 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
190 Đình Đông, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Đón muộn Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà

1,000,000 - 2,000,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
144 Đào Nhuận, Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Camera Đón muộn Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà Thư viện

2,000,000 - 2,500,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
6 Ngõ 53 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xã, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Bể Bơi Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà Thư viện

155,000 - 203,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
Số 44 Hồ Sen, Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà Thư viện

155,000 - 155,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
198 Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà Thư viện

155,000 - 200,000 đ/tháng


tìm trường mầm non ở Hà Nội, TP HCM
Số 79 Đường ĐHDL - Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Xem
Ăn sáng Sân chơi ngoài trời Sân chơi trong nhà Thư viện

155,000 - 200,000 đ/tháng


CHIA SẺ HOẶC LƯU LẠI DANH SÁCH NÀY!