CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIDDIHUB

——————

Số: 01/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT KIDDIHUB.COM

 

I. Nguyên tắc chung

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com! Trước khi sử dụng trang web Kiddihub gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub qua thông tin liên hệ chúng tôi công khai trên website. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub và người sử dụng.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản của quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên quy chế này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi quy chế thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi, nếu dưới 18 tuổi phải truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng trang web, theo Quy chế đã đề ra, cho mục đích đăng tải các nội dung về dịch vụ đặt lịch khám trên trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Quy chế này, Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub sẽ xóa tài khoản thành viên mà không cần báo trước. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí thành viên. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. Quy định chung

1. Định nghĩa

- Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.kiddihub.com được gọi tắt là KIDDIHUB.

- Sản phẩm giao dịch trên KIDDIHUB bao gồm hàng hóa/dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”);

- Nhà cung cấp, đối tác, thương nhân (NCC): Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ đặt lịch khám (bao gồm các loại dịch vụ mà pháp luật cho phép) thông qua hình thức đăng thông tin tại website Kiddihub.com và các NCC phải là thành viên của KIDDIHUB thì mới có thể giao dịch trên KIDDIHUB;

- Khách hàng (KH): Là những người có nhu cầu mua các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ của NCC và phải là thành viên của KIDDIHUB thì mới có thể giao dịch trên KIDDIHUB).

- Thành viên: Thành viên của KIDDIHUB là những người đã đăng ký tài khoản tại Kiddihub.com và đã được quản trị của KIDDIHUB duyệt làm thành viên.

2. Quy định chung

- KIDDIHUB được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Kiddihub (dưới đây gọi tắt là công ty hoặc KiddiHub), một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109218798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/06/2020.

- KIDDIHUB dành cho các người bán (hay còn gọi là Nhà cung cấp, đối tác (NCC)) có nhu cầu giới thiệu, bán sản phẩm trên KIDDIHUB; và đã ký hợp đồng với KIDDIHUB hoặc/và đã đăng ký tài khoản và được duyệt để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên KIDDIHUB.

- Khách hàng (Thành viên - KH) tham gia giao dịch trên KIDDIHUB là mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch trên website, nếu dưới 18 tuổi thì phải có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Để làm Nhà cung cấp, đối tác của KIDDIHUB cần phải ký hợp đồng đăng tin với KIDDIHUB. Bằng việc xác nhận đồng ý điều khoản và qui định của KIDDIHUB khi ký hợp đồng đăng tin, các thành viên của KIDDIHUB được xem là đã tìm hiểu kỹ các qui định của KIDDIHUB và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định, các chính sách, qui chế hoạt động này của KIDDIHUB.

- Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Nhà cung cấp cung cấp trên KIDDIHUB.

- Thành viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com tự do lựa chọn những dịch vụ mà NCC đăng bằng cách liên hệ trực tiếp với NCC theo thông tin được công khai trên website, không trái với quy định của pháp luật.

- Các sản phẩm được NCC cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán các sản phẩm, dịch vụ thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.

- Các thông tin mà khách hàng đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com phải chính xác, đầy đủ theo quy định của Công ty.

- Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình mua hàng trên Kiddihub.com

Khi có nhu cầu mua sản phẩm trên Kiddihub.com thành viên nên thực hiện theo các bước sau đây:

- Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm;

- Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua.

- Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ hoặc đặt dịch vụ thông qua được tích hợp sẵn trên website;

- Sau khi đã trao đổi được với người bán, người mua có thể quyết định đặt hàng;

- Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tùy vào thỏa thuận của người mua và người bán);

- Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ;

- Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Cơ chế giải quyết tranh chấp trên KIDDIHUB.

2. Quy trình dành cho NCC

- Quy trình giao dịch bán sản phẩm dành cho Nhà cung cấp tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Nhà cung cấp và KIDDIHUB (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) và/hoặc các quy chế/quy định áp dụng cho NCC được đăng tải trên website, NCC thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký thông tin đăng trường và ký Hợp đồng đăng tin với KiddiHub

Bước 2: Cung cấp thông tin về trường học; việc làm giáo viên cho KiddiHub

Bước 3: Tiến hành đăng tin mua bán: Ban quản trị sẽ tiến hành đăng thông tin về trường học; việc làm giáo viên theo thông tin mà nhà cung cấp cung cấp cho KiddiHub lên website.

Bước 4: KIDDIHUB sẽ thu phí đăng bán sản phẩm/dịch vụ của NCC theo thỏa thuận tại Hợp Đồng hoặc Quy chế hoạt động; và NCC chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng liên quan đến Sản Phẩm do Nhà cung cấp cung cấp trên KIDDIHUB.

Nhà cung cấp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về dịch vụ của mình đã cung cấp cho nhân viên có trách nhiệm của Kiddihub và phải cập nhập thường xuyên số lượng còn trống.

Thực hiện đúng các cam kết đối với dịch vụ mà khách hàng đã mua.

3. Quy trình vận chuyển, giao nhận

Kiddihub không có chính sách vận chuyển, giao nhận mà chỉ hỗ trợ nhà cung cấp đăng thông tin lên website hoặc nếu khách hàng đặt lịch tư vấn của trường học mà mình chọn thông qua chức năng “Nhận tư vấn” được tích hợp sẵn trên website thì Kiddihub có trách nhiệm chuyển thông tin khách hàng đến trường học mà khách đã đặt, sau đó toàn bộ giao dịch có liên quan đến trường học như: Học phí; lịch học; … đều do nhà cung cấp và khách hàng tự thỏa thuận với nhau.

4. Quy trình và chính sách hủy dịch vụ

Khách hàng liên hệ với Kiddihub.com bằng bất kỳ cách nào dưới đây:

+ Website: kiddihub.com

+ Gọi điện: 0968 17 1331 Fax:

+ Email: [email protected]

Việc hỗ trợ đăng các thông tin về sản phẩm/dịch vụ được Công ty tính phí như sau:

- Đối với người tìm kiếm thông tin về trường học; việc làm cho giáo viên: Kiddihub.com không thu bất cứ khoản phí nào khi người tìm kiếm thông tin đăng ký thành viên để tìm trường học; việc làm cho giáo viên trên Kiddihub.com.

- Đối với nhà cung cấp thông tin: Nhà cung cấp sẽ trả phí thành viên cho Kiddihub: 600.000 VND/01 tháng.

5. Quy trình bảo hành/bảo trì

- Đối với việc sử dụng dịch vụ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên Kiddihub: Công ty sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thường xuyên để quá trình sử dụng thực hiện của thành viên được ổn định.

- Đối với các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) do Nhà cung cấp cung cấp: Khách hàng và Nhà cung cấp tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành và bảo trì dịch vụ.

6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Khách hàng và Nhà cung cấp sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.

- Về phía Kiddihub: Có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật, nếu xác định được Nhà cung cấp có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo Quy chế hoạt động, chính sách của Công ty.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

- Nguyên tắc đền bù: Trong trường hợp bất kỳ dịch vụ nào do Kiddihub cung cấp được cho là không đầy đủ hoặc không phù hợp, Kiddihub sẽ đưa ra phương án đền bù thỏa đáng cho Người dùng theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Người dùng. Dịch vụ được cung cấp không đầy đủ hoặc không phù hợp sẽ được đền bù toàn bộ. Ngoài việc đền bù toàn bộ bằng việc cung cấp dịch vụ khác thay thế hoặc tiếp tục cung cấp phần dịch vụ còn thiếu hay không phù hợp, Kiddihub có quyền dành cho Người dùng lợi ích cộng thêm khác theo thỏa thuận với Người dùng. Kiddihub sẽ gửi thông tin về lợi ích cộng thêm như vậy thông qua email của Người dùng. Những lợi ích cộng thêm như giải pháp đền bù theo thỏa thuận như vậy, trong mọi trường hợp, đều không được xem là nhằm mục đích khuyến khích Người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Kiddihub cung cấp. Kiddihub sẽ gửi thông tin về các giải pháp đền bù và cả những lợi ích cộng thêm được xem như giải pháp đền bù, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian, phương thức đền bù, thời gian xác nhận việc chấp nhận phương thức đền bù …, cho Người dùng thông qua email đăng ký. Người dùng phản hồi xác nhận việc chấp thuận với các giải pháp đền bù trong thời hạn được nêu trong email. Người dùng cũng được suy đoán là mặc nhiên chấp thuận những các giải pháp đền bù cộng thêm do Kiddihub đề xuất nếu Kiddihub không nhận được bất kỳ phản hồi từ chối nào của Người dùng khi hết thời hạn được thông báo trong email hoặc nếu Người dùng tiếp tục dịch vụ với phương án đền bù do Kiddihub đưa ra. Kiddihub được xem là hoàn thành việc đền bù vào thời điểm Người dùng phản hồi chấp nhận hoặc khi hết thời hạn phản hồi nêu trong email mà Kiddihub vẫn không nhận được phản hồi nào từ Người dùng, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể như sau:

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

Kiddihub và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại Website.

Khi phát sinh tranh chấp, Kiddihub đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: [email protected], Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

· CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIDDIHUB.

  • Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

· Email: [email protected]

  • Điện thoại: 0968 17 1331

· Fax:

IV. Quy trình thanh toán

Kiddihub không tham gia vào quy trình thanh toán giữa Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp. Người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (bằng tiền mặt):

Bước 1: Người sử dụng dịch vụ tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người sử dụng dịch vụ đặt lịch tư vấn hoặc trực tiếp đến trường học để nhận được tư vấn từ trường học.

Bước 3: Người sử dụng dịch vụ ký hợp đồng với trường học và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt;

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản:

Bước 1: Người sử dụng dịch vụ tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người sử dụng dịch vụ đặt lịch tư vấn hoặc trực tiếp đến trường học để nhận được tư vấn từ trường học.

Bước 3: Người sử dụng dịch vụ ký hợp đồng với trường học và thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Công Ty sử dụng việc thẩm định thông tin NCC và thông tin cá nhân của thành viên. Để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

- Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Họ tên; địa chỉ, số điện thoại, Email, Mật khẩu (điền theo hướng dẫn của website). Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thông điệp hoặc các thông tin nào khác dù ở dạng văn bản hay dữ liệu ở dạng khác đều được xem là đã nhận bởi Người dùng khi được nhập vào email và/hoặc số điện thoại liên lạc và/hoặc khi được gửi đến địa chỉ do Người dùng cung cấp trên Website Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com phục vụ cho mục đích đăng ký.

- Thành viên không nên cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thanh toán cho bất kỳ ai qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà thành viên có thể phải chịu do việc trao đổi thông tin có liên quan đến việc thanh toán bằng bất kỳ phương tiện nào.

- Thành viên không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hoặc bất kỳ hình thức can thiệp nào khác vào hệ thống của KIDDIHUB hoặc thay đổi các cấu trúc dữ liệu. Tuyệt đối không được phân phát, phát tán, sử dụng bất kỳ hoạt động nào can thiệp và gây thiệt hại, hoặc xâm phạm nền tảng của các hoạt động kinh doanh giao dịch trên trang web của Công ty. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo các điều khoản của quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tất cả các bên tham gia với Công ty phải bảo mật mọi thông tin về giao dịch, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên website kiddihub.com bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà kiddihub.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để kiddihub.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho kiddihub.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website kiddihub.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và kiddihub.com;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại kiddihub.com.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: kiddihub.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và KIDDIHUB, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của KIDDIHUB, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của KIDDIHUB bảo mật.

KIDDIHUB có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. KIDDIHUB cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia bảo mật (khi cần) nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của KIDDIHUB. Khi thu thập dữ liệu, KIDDIHUB thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ. Bên cung cấp dịch vụ máy chủ sẽ phải tuân thủ bảo mật thông tin các thành viên cũng như các dữ liệu khác của KIDDIHUB theo pháp luật.

Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của KIDDIHUB bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. KIDDIHUB không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của KIDDIHUB.

Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được KIDDIHUB lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên KIDDIHUB. Sau khi thời hạn này kết thúc, KIDDIHUB sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của KIDDIHUB, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống KIDDIHUB, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp KIDDIHUB phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … KIDDIHUB có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kiddihub.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIDDIHUB.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

Điện thoại: 0968 17 1331

Fax:

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Kiddihub.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về NCC đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Kiddihub.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Kiddihub.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Email: [email protected]

Điện thoại: 0968 17 1331

Fax:

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

KIDDIHUB không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài các trường hợp nêu trên, KIDDIHUB sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, KIDDIHUB cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Kiddihub.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Kiddihub.com.

Ban quản trị Kiddihub.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Kiddihub.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: [email protected]

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú và du lịch là 15 ngày.

VII. Quản lý thông tin về khuyến mại

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com có trách nhiệm kiểm duyệt những thông tin về khuyến mại mà NCC gửi cho bên quản trị website để đăng bán các sản phẩm có giá ưu đãi. Kiddihub.com sẽ từ chối đăng bán những sản phẩm có giá ưu đãi khi thông tin mà NCC đưa cho bên Công ty xét duyệt là không chính xác với các sản phẩm.

Thông tin về khuyến mại hiện thị rõ ràng các điều kiện, số lượng, thời gian mà NCC đưa ra cho mỗi sản phẩm có giá ưu đãi được bán trên Kiddihub.com.

Tuy theo từng thời điểm khuyến mại của NCC thì Kiddihub.com sẽ điều chỉnh mức khuyến mại cho phù hợp.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Kiddihub.com, Kiddihub.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Khi thực hiện các giao dịch trên Kiddihub.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ email: [email protected] chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch tại Kiddihub.com.

Tuy nhiên, Công ty/Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do công ty gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên KIDDIHUB phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên KIDDIHUB;

Có quyền kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên KIDDIHUB được thực hiện chính xác, đầy đủ. Xử lý khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch. Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng/thương nhân và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng/thương nhân trên KIDDIHUB (sau đây gọi là “Tài Khoản KIDDIHUB”) bất cứ thời điểm nào nếu KIDDIHUB nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng/thương nhân giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho KIDDIHUB và/hoặc Thương Nhân/khách hàng khác trên KIDDIHUB mà không cần có sự đồng ý của thành viên (thương nhân/khách Hàng). Tuy nhiên, có thể KIDDIHUB sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên KIDDIHUB theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với KIDDIHUB bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của KIDDIHUB là của chủ sở hữu website www.kiddihub.com (ông Phạm Kim Tuyên – người quản lý website Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Kiddihub). Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của KIDDIHUB phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu website www.kiddihub.com.

Trường hợp KIDDIHUB phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, KIDDIHUB có quyền:

Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các gian hàng, đơn đặt hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

Khấu trừ mọi chi phí mà KIDDIHUB đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và KIDDIHUB Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Kiddihub.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế này của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

Đăng ký KIDDIHUB với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên KIDDIHUB;

Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên KIDDIHUB được thực hiện chính xác, đầy đủ;

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi KIDDIHUB những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

Cố gắng loại bỏ khỏi KIDDIHUB những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên KIDDIHUB;

Trong mọi trường hợp, KIDDIHUB không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên KIDDIHUB, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của KIDDIHUB.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của KIDDIHUB, trách nhiệm của KIDDIHUB đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên KIDDIHUB;

Khi có thay đổi về một trong các nội dung của qui chế này thì KIDDIHUB sẽ thông báo trước khi áp dụng ít nhất 5 ngày ở mục tin tức trên trang chủ của website;

Tuân thủ Điều 15 nghị định 81/2018/NĐ-CP (Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin) và tuân thủ theo điều 41 của nghị định 52/2013-NĐ-CP - Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến khi KIDDIHUB tổ chức dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

Giới hạn trách nhiệm của KIDDIHUB trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch KIDDIHUB:

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy định/qui trình, hướng dẫn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com chịu trách nhiệm cập nhật bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các NCC tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Kiddihub.com có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà NCC bán tại Kiddihub.com và phối hợp với NCC để giải quyết tranh chấp xảy ra giữa KH và NCC trong quá trình KH sử dụng dịch vụ do NCC đó khuyến mại bán tại Kiddihub.com.

X. Quyền và trách nhiện của NCC

1. Quyền của NCC

Sau khi ký hợp đồng về quảng cáo đăng tin thì Đối tác/Nhà cung cấp sẽ được KiddiHub hỗ trợ đăng thông tin về trường học; việc làm cho giáo viên trên Kiddihub.com.

Đối tác/Nhà cung cấp sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên Kiddihub.com qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của Kiddihub.com nếu được yêu cầu hỗ trợ.

Đối tác/Nhà cung cấp sẽ được Kiddihub.com hỗ trợ đăng tin về trường học; việc làm; khuyến mại; … trên Kiddihub.com và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý Kiddihub.com đề ra trong quá trình hoạt động.

2. Trách nhiệm NCC

Đối tác / Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số ĐKKD, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có), … cho ban quản lý Kiddihub.com.

Đối tác / Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp cho Kiddihub.com bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

Đối tác / Nhà cung cấp phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực của chính quyền địa phương.

Đối tác / Nhà cung cấp có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin về địa điểm, giá, chính sách khuyến mại... một cách cụ thể, rõ ràng.

Phối hợp với Kiddihub.com giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên người tìm kiếm với Đối tác / Nhà cung cấp về những khiếu nại trong quá trình trao đổi, đặt địa điểm diễn ra qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Đối tác / Nhà cung cấp có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên người tìm kiếm khi lỗi được xác định thuộc về Đối tác / Nhà cung cấp.

Đối tác / Nhà cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Đối tác / Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Đối tác / Nhà cung cấp phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Đối tác / Nhà cung cấp cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Đối tác / Nhà cung cấp không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

XI. Quyền và trách nhiệm của người mua/người tìm kiếm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

1. Quyền của người mua/người tìm kiếm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

Khi đăng ký trở thành thành viên của Kiddihub.com và được Kiddihub.com đồng ý, thành viên sẽ được tìm kiếm thông tin bất động sản trên Kiddihub.com.

Đối với thành viên người tìm kiếm sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hoạt động tại Kiddihub.com.

Thành viên người tìm kiếm sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm hoặc đăng tin tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Thành viên người tìm kiếm có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

2. Trách nhiệm của người mua/người tìm kiếm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

Thành viên người tìm kiếm sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của mình và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch/trao đổi với các Nhà cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com.

Thành viên người tìm kiếm có trách nhiệm cung cấp thông tin về quá trình trao đổi, tuyển dụng để hỗ trợ Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tìm kiếm và Nhà cung cấp.

Thành viên người tìm kiếm cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những nhu cầu việc làm ảo, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên người tìm kiếm cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com bằng văn bản.

Thành viên người tìm kiếm không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

XII. Điều khoản áp dụng

- Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com cho các NCC và người tìm kiếm biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

- Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com cập nhật bổ sung liên tục cho phù hợp và KIDDIHUB sẽ thông báo trước trên KIDDIHUB cho các bên trong vòng 05 ngày làm việc khi có cập nhật, bổ sung. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. Điều khoản cam kết

- Mọi thành viên và NCC khi sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

- Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử Kiddihub.com

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

E-mail: [email protected]

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN TÙNG