Đăng trường
Đăng nhập

Đơn hàng

Th�� Nghi���m Khoa h���c ����� t��i V���t n���i ��� V���t ch��m

Số lượng: 1
15,000vnđ 5,000vnđ
Giá của giáo án là 15.000đ. Tuy nhiên đây là giáo án phục vụ cộng đồng nên chúng tôi chỉ thu phí tượng trưng là: 5.000đ. Chi phí này dùng để trang trải các khoản phí thuê hosting, máy chủ để duy trì cộng đồng hàng tháng.