Trung tâm nghệ thuật Thu Trang - Thạch Thất

Cổng làng thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
0 đăng ký học
Đang tải dữ liệu vouchers ...
Về trung tâm
Về các khóa học
Trung tâm dạy múa
4 tuổi
600.000 - 1.200.000 đ/tháng

Trung tâm nghệ thuật Thu Trang - Liên Quan - Thạch Thất

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Trung tâm nghệ thuật Thu Trang - Hòa Lạc

Đối diện cây xăng Thái Bình ( gần ngã 3 hoà lạc ), Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Học phí của Trung tâm nghệ thuật Thu Trang - Thạch Thất là bao nhiêu?
✔ Học phí: 600.000 VND - 1.200.000VND
Địa chỉ của Trung tâm nghệ thuật Thu Trang - Thạch Thất ở đâu?
✔ Địa chỉ: Cổng làng thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Nội
Trung tâm nghệ thuật Thu Trang - Thạch Thất nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 4 tuổi