Trung tâm Nghệ thuật NIA - Đàn, Mỹ Thuật - Thanh Xuân Verified icon

Phòng 0107 , Tầng 1, Nhà A1 - Chung cư 54 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
0 đăng ký học
Đang tải dữ liệu vouchers ...
Về trung tâm
Về các khóa học
Trung tâm dạy đàn
4 tuổi - 15 tuổi
900.000 - 1.500.000 đ/tháng

Trung tâm Nghệ thuật Ninhart

Các lớp học đàn piano, guitar, thanh nhạc, mỹ thuật cho mọi lứa tuổi

Học phí của Trung tâm Nghệ thuật NIA - Đàn, Mỹ Thuật - Thanh Xuân là bao nhiêu?
✔ Học phí: 900.000 VND - 1.500.000VND
Địa chỉ của Trung tâm Nghệ thuật NIA - Đàn, Mỹ Thuật - Thanh Xuân ở đâu?
✔ Địa chỉ: Phòng 0107 , Tầng 1, Nhà A1 - Chung cư 54 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm Nghệ thuật NIA - Đàn, Mỹ Thuật - Thanh Xuân nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 4 tuổi - 15 tuổi