Đăng trường
Đăng nhập
Ảnh số 1 về Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm
Ảnh số 2 về Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm
Ảnh số 3 về Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm
Ảnh số 4 về Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm
+ 1

Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm

HA 02- 277 Ocean Park, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Đánh giá từ phụ huynh

  0 / 5
10 đánh giá
6 đăng ký học

 Đánh giá Viết đánh giá

Về trung tâm
Về các khóa học

 Giới thiệu

Trung tâm dành cho trẻ đặc biệt
12 tháng - 12 tuổi
0 - 0 đ/tháng

 Giới thiệu chung

Đang cập nhật

 Cơ sở vật chất

null

 Tiện ích

null

 Chương trình học

null

 Đội ngũ giáo viên

null

 Phí khác

null

 Chính sách

null

Học phí của Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0 VND - 0VND
Địa chỉ của Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm ở đâu?
✔ Địa chỉ: HA 02- 277 Ocean Park, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Trung Tâm Can Thiệp Sớm Ong Vàng - Gia Lâm nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 12 tháng - 12 tuổi