Trung Tâm Bồi Dưỡng Kỹ Năng Khai - Chấn - Hưng Phát Hà Đông

Tòa nhà New Skyline, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
0 đăng ký học
Đang tải dữ liệu vouchers ...
Về trung tâm
Về các khóa học
Trung tâm kĩ năng sống
Trung tâm dạy múa
Trung tâm dạy nhảy
4 tháng - 10 tháng
2.000.000 - 2.000.000 đ/tháng

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Khai - Chấn - Hưng Phát Hà Đông Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH MẦM NON VÀ TIỂU HỌC

TT có các lớp học: nhảy, múa, võ, vẽ, mỹ thuật tạo hình 

Học phí của Trung Tâm Bồi Dưỡng Kỹ Năng Khai - Chấn - Hưng Phát Hà Đông là bao nhiêu?
✔ Học phí: 2.000.000 VND - 2.000.000VND
Địa chỉ của Trung Tâm Bồi Dưỡng Kỹ Năng Khai - Chấn - Hưng Phát Hà Đông ở đâu?
✔ Địa chỉ: Tòa nhà New Skyline, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
Trung Tâm Bồi Dưỡng Kỹ Năng Khai - Chấn - Hưng Phát Hà Đông nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 4 tháng - 10 tháng