Clb Nghệ Thuật Pha Lê nơi đào tạo Vũ Công chuyên nghiệp - Linh Đàm Verified icon

HH3C Trung Cư Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
0 đăng ký học
Đang tải dữ liệu vouchers ...
Về trung tâm
Về các khóa học
Trung tâm dạy múa
Trung tâm dạy nhảy
4 tuổi
1.200.000 - 1.700.000 đ/tháng

Clb Nghệ Thuật Pha Lê nơi đào tạo vũ Công nhí chuyên nghiệp

Các môn học

Nhảy K-pop-hiphop

Múa Bellydace

Múa Dân Gian Đương Đại

Học phí của Clb Nghệ Thuật Pha Lê nơi đào tạo Vũ Công chuyên nghiệp - Linh Đàm là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.200.000 VND - 1.700.000VND
Địa chỉ của Clb Nghệ Thuật Pha Lê nơi đào tạo Vũ Công chuyên nghiệp - Linh Đàm ở đâu?
✔ Địa chỉ: HH3C Trung Cư Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Clb Nghệ Thuật Pha Lê nơi đào tạo Vũ Công chuyên nghiệp - Linh Đàm nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 4 tuổi