Đăng trường/trung tâm
Đăng nhập
Ảnh số 1 về Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh
Ảnh số 1 về Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh
Ảnh số 1 về Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh
Ảnh số 1 về Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh

Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh

Thiên Lôi, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

 Giới thiệu

Tiểu học
Tư thục
đ/tháng

Đánh giá từ phụ huynh

0 / 5
6 đánh giá
24 đăng ký học

 Đánh giá Viết đánh giá

 Giới thiệu chung về Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh

N/A

 Cơ sở vật chất Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh

 Tiện ích

Học phí của Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0 VND - 0VND
Địa chỉ của Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh ở đâu?
✔ Địa chỉ: Thiên Lôi, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Trường tiểu học Vĩnh Niệm - Dư Hàng Kênh nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng
Loading ...