Trường Tiểu học Tráng Việt B - Mê Linh

Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
0 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
tiểu học
Công lập
3.000.000 - 3.000.000 đ/tháng

Thông tin đang được cập nhật
Học phí của Trường Tiểu học Tráng Việt B - Mê Linh là bao nhiêu?
✔ Học phí: 3.000.000 VND - 3.000.000VND
Địa chỉ của Trường Tiểu học Tráng Việt B - Mê Linh ở đâu?
✔ Địa chỉ: Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Hà Nội
Trường Tiểu học Tráng Việt B - Mê Linh nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 6 tuổi đến 11 tuổi