Đăng trường
Đăng nhập
Ảnh số 1 về Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền
Ảnh số 2 về Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền
Ảnh số 3 về Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền
Ảnh số 4 về Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền
+ 1

Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền

2 Đi Bến Kiền, Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Đánh giá từ phụ huynh

  0 / 5
9 đăng ký học

 Giới thiệu

Tiểu học
Tư thục
0 - 0 đ/tháng

 Cơ sở vật chất

 Tiện ích

 Giới thiệu chung

N/A

Học phí của Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0 VND - 0VND
Địa chỉ của Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền ở đâu?
✔ Địa chỉ: 2 Đi Bến Kiền, Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trường tiểu học Tân Dương - Bến Kiền nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 6 tuổi - 10 tuổi