Trường tiểu học Quốc tế Mỹ (AIS) - Nguyễn Văn Tạo

220 Nguyễn Văn Tạo, Quận 1, Hồ Chí Minh

Loading ...
5
1 đánh giá
19 đăng ký học
Đánh giá
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
tiểu học
Quốc tế
6 - 10 tuổi
47.500.000 - 47.500.000 đ/tháng

Trường tiểu học Quốc tế Mỹ (AIS) với:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Lãnh đạo: rèn luyện tính độc lập, tư duy đổi mới và đạo đức tốt

2. Rộng lượng: có tình thương, vị tha và biết cống hiến vì cộng đồng

3. Tôn trọng: tôn trọng sự khác biệt, danh dự và nhân phẩm của mỗi người

4. Học thức: xây dựng kĩ năng, kiến thức và sự am hiểu thông qua việc nghiên cứu chuyên sâu sự sáng tạo và cần cù

5. Thích nghi: thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống

6. Gắn kết: Trung thực, thẳng thắn, đoàn kết tốt. Biết tự suy nghĩ, cân nhắc rủi ro

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mỗi học sinh trường quốc tế Mỹ sẵn sàng để thành công, định hướng tương lai tốt, thực hiện đóng góp cho cộng đồng xã hội không ngừng thay đổi, mang tính đa văn hóa và quốc tế hóa

TẦM NHÌN

Trường quốc tế Mỹ định hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu, có tri thức nhân loại và vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc

Nguồn: https://www.ais.edu.vn/vi/su-menh

Học phí của Trường tiểu học Quốc tế Mỹ (AIS) - Nguyễn Văn Tạo là bao nhiêu?
✔ Học phí: 47.500.000 VND - 47.500.000VND
Địa chỉ của Trường tiểu học Quốc tế Mỹ (AIS) - Nguyễn Văn Tạo ở đâu?
✔ Địa chỉ: 220 Nguyễn Văn Tạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Quốc tế Mỹ (AIS) - Nguyễn Văn Tạo nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: 6 - 10 tuổi