Trường Quốc Tế QSI Hải Phòng - Anh Dũng

CC2 Khu đô thị Mê Linh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Loading ...
0
0 đánh giá
7 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
tiểu học
Quốc tế
10.000.000 - 20.000.000 đ/tháng

Học sinh tiểu học QSI Hải Phòng tuân theo thời khóa biểu hàng ngày gồm bảy tiết. 

Mỗi ngày, học sinh được hướng dẫn về toán học, đọc và viết tiếng Anh, và nghiên cứu khoa học hoặc văn hóa. Trong suốt tuần, học sinh cũng tham gia vào các lớp học ngoại khóa bổ sung: thư viện, nghệ thuật, âm nhạc, tiếng Việt và giáo dục thể chất. 

Từ thứ Hai đến thứ Năm, học sinh cũng có thể tham gia các Hoạt động Sau giờ học.

Học sinh tiểu học được xếp vào các lớp dựa trên độ tuổi của các em. 

Tuy nhiên, các em được đánh giá về thành tích Toán và Văn (Đọc và Viết) trong quá trình nhập học. Sau đó, họ được đặt ở mức thành tích của họ cho các khóa học này.

Ví dụ: Một học sinh lớp 5 tuổi đạt mức 6 tuổi môn Văn được dạy Văn cho lớp 6 tuổi, ở lớp chủ nhiệm hoặc chuyển sang tham gia lớp 6 tuổi cho các tiết học Văn. Đối với tất cả các lớp học khác (Thể dục, Âm nhạc, Khoa học, v.v.), học sinh sẽ ở lại với nhóm đồng lứa của mình.


Thông tin đang được cập nhật
Học phí của Trường Quốc Tế QSI Hải Phòng - Anh Dũng là bao nhiêu?
✔ Học phí: 10.000.000 VND - 20.000.000VND
Địa chỉ của Trường Quốc Tế QSI Hải Phòng - Anh Dũng ở đâu?
✔ Địa chỉ: CC2 Khu đô thị Mê Linh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng
Trường Quốc Tế QSI Hải Phòng - Anh Dũng nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 5 tuổi đến 10 tuổi