Trường mầm non Yến Chi - Bắc Sơn

Địa chỉ: 319 Cựu Viên, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng

5.00
  • Cơ sở vật chất
  • Chất lượng giáo dục
  • An ninh, Vệ Sinh, Thực đơn
  • Sự phát triển của bé
  • Tương xứng với học phí