Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các

Địa chỉ: 21 Ngõ Giếng, Đông Các, Quận Đống Đa, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
Trường mầm non Vietkids ( VietKids Kindergartens ) - Ngõ Giếng Đông Các
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 6 tuổi
  • Điện thoại: 0983221528
  • Học phí: 4.000.000 đ - 4.000.000 đ
  • Địa chỉ: 21 Ngõ Giếng, Đông Các, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường