Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Tuổi Thơ -  Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I
Trường chưa được xác minh

Trường mầm non Tuổi Thơ - Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I

80 Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
0
0 đánh giá
19 đăng ký học
 Đánh giá
Tư Thục
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
0 đ - 0 đ

Đang cập nhật...

Học phí của Trường mầm non Tuổi Thơ - Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I là bao nhiêu?
✔ Học phí: 0 VND - 0VND
Địa chỉ của Trường mầm non Tuổi Thơ - Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I ở đâu?
✔ Địa chỉ: 80 Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Trường mầm non Tuổi Thơ - Nguyễn Chí Thanh,Hải châu I nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi