Trường mầm non Tâm Đức - Tân Chánh Hiệp

28 Tân Chánh Hiệp 03, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Loading ...
0
0 đánh giá
28 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Tư thục
Từ 1 tuổi đến 5 tuổi
2.000.000 - 3.000.000 đ/tháng

Trường Mầm Non Tâm Đức hướng đến nền giáo dục tiên tiến dựa trên bốn nền tảng: QUAN TÂM - TỰ TIN - ĐỘC LẬP - SÁNG TẠO.

Nguồn: https://www.facebook.com/pg/truongmamnontamduc/about/?ref=page_internal

Học phí của Trường mầm non Tâm Đức - Tân Chánh Hiệp là bao nhiêu?
✔ Học phí: 2.000.000 VND - 3.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Tâm Đức - Tân Chánh Hiệp ở đâu?
✔ Địa chỉ: 28 Tân Chánh Hiệp 03, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Trường mầm non Tâm Đức - Tân Chánh Hiệp nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 1 tuổi đến 5 tuổi