Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của

Địa chỉ: 10 Lương Định Của, Khuêõ Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

loading icon
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
Trường mầm non Tài Năng Nhí - Lương Định Của
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 0916916607
  • Học phí: 2.000.000 đ - 2.500.000 đ
  • Địa chỉ: 10 Lương Định Của, Khuêõ Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường