Trường mầm non song ngữ PEA

Địa chỉ: Số 66, đường 25/10, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

loading icon
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
Trường mầm non song ngữ PEA
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 02253774168
  • Học phí: 3.000.000 đ - 4.000.000 đ
  • Địa chỉ: Số 66, đường 25/10, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Website/Facebook: tại đây
Cơ sở vật chất
Chất lượng giáo dục
An ninh, Vệ Sinh, Thực đơn
Sự phát triển của bé
Tương xứng với học phí

Bình luận về trường

Tìm trường mầm non theo khu vực xung quanh trường