Ảnh đại diện của trường Trường mầm non song ngữ Bắc Ninh - Kinh Bắc
Trường chưa được xác minh

Trường mầm non song ngữ Bắc Ninh - Kinh Bắc

Kinh Bắc 61, Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
0
0 đánh giá
22 đăng ký học
 Đánh giá
Song ngữ
Từ 12 tháng đến 60 tháng
1.500.000 đ - 2.880.000 đ
Chi tiết
Lưu ý: thông tin trường này chưa được KiddiHub xác minh nên có thể liên hệ này chưa chính xác

0913822636

N/A

Học phí của Trường mầm non song ngữ Bắc Ninh - Kinh Bắc là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.500.000VND - 2.880.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non song ngữ Bắc Ninh - Kinh Bắc ở đâu?
✔ Địa chỉ: Kinh Bắc 61, Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Liên hệ của Trường mầm non song ngữ Bắc Ninh - Kinh Bắc?
✔ Email: [email protected]
✔ Số điện thoại: 0913822636
Trường mầm non song ngữ Bắc Ninh - Kinh Bắc nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 60 tháng