Trường mầm non Sao Sáng 4 - Đằng Giang

48 Văn Cao, Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Loading ...
0
0 đánh giá
29 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Tư thục
Từ 1 tuổi đến 5 tuổi
1.000.000 - 1.200.000 đ/tháng

N/A

Học phí của Trường mầm non Sao Sáng 4 - Đằng Giang là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.000.000 VND - 1.200.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Sao Sáng 4 - Đằng Giang ở đâu?
✔ Địa chỉ: 48 Văn Cao, Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Trường mầm non Sao Sáng 4 - Đằng Giang nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 1 tuổi đến 5 tuổi