Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân
Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân

Trường mầm non Sakura Kids ( Sakura Kids Preschool ) Cơ sở 4 - Nguyễn Tuân

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 5 tuổi

Học phí:

3.800.000 đ - 4.800.000 đ

Địa chỉ:

LK4, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường