Trường mầm non Rạng Đông 4 - Phường 4

242/10 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh

Loading ...
0
0 đánh giá
16 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Công lập
Từ 1 tuổi đến 5 tuổi
900.000 - 1.000.000 đ/tháng

N/A

Học phí của Trường mầm non Rạng Đông 4 - Phường 4 là bao nhiêu?
✔ Học phí: 900.000 VND - 1.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Rạng Đông 4 - Phường 4 ở đâu?
✔ Địa chỉ: 242/10 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6, Hồ Chí Minh
Trường mầm non Rạng Đông 4 - Phường 4 nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 1 tuổi đến 5 tuổi