Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định
Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định

Trường mầm non Quốc Tế Wonderkids Montessori (WMS) - Tống Hữu Định

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 72 tháng

Học phí:

11.000.000 đ - 15.000.000 đ

Địa chỉ:

3A Tống Hữu Định, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường