Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng

Địa chỉ: Tầng 2, Sun Grand Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori - Lương Yên, Hai Bà Trưng
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Quốc tế
  • Nhận trẻ từ: 15 tháng đến 6 tuổi
  • Điện thoại: 0962482388
  • Học phí: 8.000.000 đ - 10.000.000 đ
  • Địa chỉ: Tầng 2, Sun Grand Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường