Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ Verified icon

129 Đường Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
12 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Quốc tế
Từ 10 tháng đến 6 tuổi
3.000.000 - 4.600.000 đ/tháng

 Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ

 

Who we are/Chúng tôi là KMP

Katherine Montessori Preschool was established in 2017 by a group of passonate teachers with profound experience in early childhood education. Katherine Montessori Preschool provides a nurturing environment, which allows children to explore, imagine, create and thrive in their own space.

We are inspired by the children in our care, and by the Montessori child-care philosophy.

Trường Mầm non Quốc tế Katherine Montessori được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm giáo viên có kinh nghiệm lâu năm về giáo dục mầm non. Trường Mầm non Quốc tế Katherine Montessori cung cấp một môi trường nuôi dưỡng yêu thương, cho phép trẻ khám phá, tưởng tượng, sáng tạo và phát triển trong không gian riêng của mình.

Chúng tôi lấy cảm hứng từ chính những bạn nhỏ mà chúng tôi chăm sóc, và phương pháp Montessori.

Our promises/Cam kết của chúng tôi

 • Ensure the safety, well-being, and individualization of each child/ Đảm bảo an toàn, hạnh phúc, và cá nhân mỗi trẻ
 • Build strong relationships with children and parents/ Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với trẻ và phụ huynh
 • Create a professional working environment/ Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Non-stop upgrading the school to serve the community for many generations/ Không ngừng nâng cấp trường học để phục vụ cộng đồng qua nhiều thế hệ

Our mission/Mục tiêu của chúng tôi

 • Our mission is to provide a prepared environment based on Montessori principles where children can develop intellectually, socially, emotionally, and physically.
 • Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một môi trường chuẩn bị dựa trên các nguyên tắc của phương pháp Montessori, nơi trẻ có thể phát triển trí tuệ, xã hội, tình cảm và thể chất.

How will we do this?/Chúng tôi thực hiện điều đó như thế nào?

By providing:/Bằng cách cung cấp:

 • An encouraging, warm and nurturing environment/ Một môi trường khuyến khích, ấm áp và nuôi dưỡng
 • A balance between physical and mental development/ Môi trường cân bằng giữa sự phát triển thể chất và tinh thần
 • An innovative and interactive learning program/ Một chương trình học tập sáng tạo và đầy tương tác

As a parent, you can expect:/Là phụ huynh, Quý vị sẽ nhận được:

 • Assessment, monitoring and regular feedback on your child’s progress/ Đánh giá, theo dõi và phản hồi thường xuyên về tiến bộ của con Quý vị
 • A large variety of activities/ Đa dạng các hoạt động

Web: https://katherine.edu.vn/

Face: https://www.facebook.com/katherinepreschool/

Học phí của Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ là bao nhiêu?
✔ Học phí: 3.000.000 VND - 4.600.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ ở đâu?
✔ Địa chỉ: 129 Đường Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 10 tháng đến 6 tuổi