Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ
Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ

Trường mầm non Katherine Montessori Preschool - Vĩnh Hồ

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

10 tháng - 6 tuổi

Học phí:

3.000.000 đ - 4.600.000 đ

Địa chỉ:

129 Đường Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường