Trang chủ Nhà trường & Giáo viên Sản phẩm Kiến thức mầm non
loading icon
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1
Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1

Trường mầm non Quán Trữ - Khúc Lập, Trữ Khê 1

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Công lập

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 5 tuổi

Học phí:

155.000 đ - 200.000 đ

Địa chỉ:

Khúc Lập, Trữ Khê 1, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại:
Website/Facebook:

Bình luận về trường