Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Qibi Montessori - Đại Kim

Trường mầm non Qibi Montessori - Đại Kim

Lô A1C8, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hội cha mẹ Review các trường Mầm Non tại Hà Nội
4.55
4 đánh giá
35 đăng ký học
 Đánh giá
Song ngữ
Từ 1 tuổi đến 6 tuổi
3.000.000 đ - 5.000.000 đ
Học phí của Trường mầm non Qibi Montessori - Đại Kim là bao nhiêu?
✔ Học phí: 3.000.000 VND - 5.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Qibi Montessori - Đại Kim ở đâu?
✔ Địa chỉ: Lô A1C8, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Trường mầm non Qibi Montessori - Đại Kim nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 1 tuổi đến 6 tuổi