Trường mầm non Phạm Minh Đức - Máy Tơ, Ngô Quyền

60 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Loading ...
0
0 đánh giá
15 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Tư thục
Từ 18 tháng đến 5 tuổi
1.000.000 - 2.000.000 đ/tháng

Đang cập nhật...

Học phí của Trường mầm non Phạm Minh Đức - Máy Tơ, Ngô Quyền là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.000.000 VND - 2.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Phạm Minh Đức - Máy Tơ, Ngô Quyền ở đâu?
✔ Địa chỉ: 60 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Trường mầm non Phạm Minh Đức - Máy Tơ, Ngô Quyền nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 18 tháng đến 5 tuổi