Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh
Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh

Trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên (FAIRY HOUSE) - Tam Trinh

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Quốc tế

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 72 tháng

Học phí:

2.740.000 đ - 4.800.000 đ

Địa chỉ:

89 Tam Trinh, Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường