Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
Trang chủ     Đà Nẵng     Quận Hải Châu      Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
loading icon
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng
 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng

 Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng

0.00 / 5
0 reviews | 16 đăng ký học
6
Khuyên học
0
Không khuyên học
Phạm Tiến Mạnh

Ưu đãi của trường

Khu vực này có 4 ưu đãi, xem tất cả ưu đãi tại đây
độc quyền
Hết hạn

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Công lập

Nhận trẻ từ:

18 tháng- 6 tuổi

Học phí:

155.000 đ - 155.000 đ

Địa chỉ:

62 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Cơ sở vật chất


Camera

Sân chơi ngoài trời

Sân chơi trong nhà

Dịch vụ


Ăn sáng

Giới thiệu chung

Trường Mầm non Ngọc Lan - Huỳnh Thúc Kháng

- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 18 tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dạy năng khiếu cho trẻ. 


- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 


- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng khó khăn. 


- Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. 


- Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


- Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội. 


- Có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan có liên quan. 


- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Trường Mầm non Ngọc Lan- quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

Chia sẻ trường này cho bạn bè

Phụ huynh có thể tham khảo một số trường xung quanh

popup-notification