Trường Mầm non Nắng Hồng - Kiến Thiết Khâm Thiên

36 Ngõ Kiến Thiết Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
13 đăng ký học
mầm non
Công lập
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
1.000.000 - 1.000.000 đ/tháng

Đang cập nhật

Học phí của Trường Mầm non Nắng Hồng - Kiến Thiết Khâm Thiên là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.000.000 VND - 1.000.000VND
Địa chỉ của Trường Mầm non Nắng Hồng - Kiến Thiết Khâm Thiên ở đâu?
✔ Địa chỉ: 36 Ngõ Kiến Thiết Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội
Trường Mầm non Nắng Hồng - Kiến Thiết Khâm Thiên nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 5 tuổi