Ảnh đại diện của trường Trường mầm non Mỹ Nhi - Vĩnh Trung

Trường mầm non Mỹ Nhi - Vĩnh Trung

K192/6 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
0
0 đánh giá
31 đăng ký học
 Đánh giá
Tư Thục
Từ 15 tháng đến 6 tuổi
1.950.000 đ - 2.500.000 đ

N/A

Học phí của Trường mầm non Mỹ Nhi - Vĩnh Trung là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.950.000 VND - 2.500.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Mỹ Nhi - Vĩnh Trung ở đâu?
✔ Địa chỉ: K192/6 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Trường mầm non Mỹ Nhi - Vĩnh Trung nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 15 tháng đến 6 tuổi