Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc

Địa chỉ: Đông Khúc, Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

loading icon
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
Trường mầm non Mon HCH (Hung Yen Children’s House) - Vĩnh Khúc
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 15 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 0962595845
  • Học phí: 2.100.000 đ - 2.500.000 đ
  • Địa chỉ: Đông Khúc, Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường

Tìm trường mầm non theo khu vực xung quanh trường