Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định

Địa chỉ: Số 04, Ngõ 20, Phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
Trường mầm non Mặt Trời Bé Con ( Little Sun) - Đại La Trương Định
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 02439931121
  • Học phí: 1.500.000 đ - 2.500.000 đ
  • Địa chỉ: Số 04, Ngõ 20, Phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường