Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá

Địa chỉ: Số 217 Yên Xá, Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
Trường mầm non Làng Hạnh Phúc - Yên Xá
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 50 tháng
  • Điện thoại: 0989132386
  • Học phí: 2.950.000 đ - 2.950.000 đ
  • Địa chỉ: Số 217 Yên Xá, Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường