Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định

Địa chỉ: Villa C6 - Ngõ 17T10 - Nguyễn Thị Định, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
Trường mầm non Lá Phong Đỏ (Maple Leaf Academy) - Nguyễn Thị Định
 • Thông tin chi tiết

 • Loại hình trường: Song ngữ
 • Nhận trẻ từ: 6 tháng - 5 tuổi
 • Điện thoại: 0962095252
 • Học phí: 3.200.000 đ - 5.500.000 đ
 • Địa chỉ: Villa C6 - Ngõ 17T10 - Nguyễn Thị Định, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website/Facebook: tại đây
Cơ sở vật chất
Chất lượng giáo dục
An ninh, Vệ Sinh, Thực đơn
Sự phát triển của bé
Tương xứng với học phí

Bình luận về trường