Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì

Địa chỉ: Số 9 đường Yên Xá - Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

loading icon
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
Trường mầm non Kids Garden - Tân Triều Thanh Trì
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 84439923345
  • Học phí: 1.700.000 đ - 3.500.000 đ
  • Địa chỉ: Số 9 đường Yên Xá - Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường