Trường mầm non Khương Đình - Bùi Xương Trạch

Ngõ 54 - Phố Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Loading ...
0
0 đánh giá
9 đăng ký học
Avatar của người review
Đang tải dữ liệu vouchers ...
mầm non
Công lập
Từ 1 tuổi đến 5 tuổi
1.000.000 - 1.000.000 đ/tháng

N/A

Học phí của Trường mầm non Khương Đình - Bùi Xương Trạch là bao nhiêu?
✔ Học phí: 1.000.000 VND - 1.000.000VND
Địa chỉ của Trường mầm non Khương Đình - Bùi Xương Trạch ở đâu?
✔ Địa chỉ: Ngõ 54 - Phố Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trường mầm non Khương Đình - Bùi Xương Trạch nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 1 tuổi đến 5 tuổi