Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ

Địa chỉ: 27 Bùi Kỷ, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

loading icon
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
Trường mầm non Hương Mai - Bùi Kỷ
  • Thông tin chi tiết

  • Loại hình trường: Tư Thục
  • Nhận trẻ từ: 6 tháng - 5 tuổi
  • Điện thoại: 0905466381
  • Học phí: 2.000.000 đ - 3.000.000 đ
  • Địa chỉ: 27 Bùi Kỷ, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Website/Facebook: tại đây

Bình luận về trường