Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)

Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Phường 1 (AAE Cali)

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Tư Thục

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 5 tuổi

Học phí:

6.000.000 đ - 6.000.000 đ

Phí khác:
Chi tiết
Địa chỉ:

65 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường