Trang chủ Dành cho phụ huynh Dành cho chủ trường Dành cho giáo viên KiddiHub tuyển dụng
loading icon
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)
Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)

Trường Mầm Non Học Viện Hoa Kỳ - Bình Thọ (AAE Florida)

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Tư Thục

Nhận trẻ từ:

Từ 12 tháng đến 5 tuổi

Học phí:

6.500.000 đ - 6.500.000 đ

Phí khác:
Chi tiết
Địa chỉ:

01 Đường Hòa Bình, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Liên hệ
Chi tiết
Website/Facebook:

Bình luận về trường