Trang chủ Nhà trường & Giáo viên Sản phẩm Kiến thức mầm non
loading icon
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu
Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu

Trường mầm non Hoa Trà My III (Camellia school 3) – Đường Tạ Quang Bửu

Thông tin chi tiết

Loại hình trường:

Song ngữ

Nhận trẻ từ:

12 tháng - 72 tháng

Học phí:

3.600.000 đ - 4.000.000 đ

Địa chỉ:

Khu dân cư Bình Đăng – Đường Tạ Quang Bửu – Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện thoại:
Website/Facebook:

Bình luận về trường